logob

A VilavellaCruceiro do Santo Cristo

Cruceiro figurado de estilo barroco que se presenta elevado sobre unha triple grada. Fuste acanalado que remata nun capitel esférico decorado con ovas. No anverso loce un Cristo crucificado e no reverso unha imaxe orante da Virxe María.