A Church of Nosa Señora da Encarnación é un templo excepcional no ámbito da comarca. O seu altar maior conta cun retablo barroco integramente labrado en granito dividido en tres rúas separadas por columnas de orde dórica. As rúas laterais acollen imaxes de madeira de San Roque (dereita) e Virxe María (esquerda) en cadanseu fornelo apoiadas sobre peaña; remátase nunha cuncha de vieira que recordan aos nervos dunha cúpula ilusoria. Estes elementos aparecen coroados cunha rosácea de seis follas inscrita nun círculo, un motivo decorativo que está presente en Galicia desde a prehistoria.
No alto, coroación típica de arquitrabe, friso e cornixa, co corpo central adiantado e de maiores dimensións. O segundo corpo aparece conformado por un edículo central con fornela que acolle unha imaxe de Cristo unxido polo Espírito Santo flanqueado por catro estilizados pináculos de forma troncopiramidal.